Numer
Nazwa projektu
1
2
Plac zabaw , siłownia pod chmurką oraz pomieszczenie socjalne-gospodarcze

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 122 500 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

3
Siłownia Zewnętrzna na Polanie Piknikowej w Skrzynkach

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 52 500 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

4
Rozświetlone Kamionki

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

5
Plac zabaw i siłownia pod chmurką przy Placu Jesionowym w Bninie

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Po wykonaniu prac porządkowych pozostaje zamontowanie elementów siłowni i placu zabaw

6
Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie wraz z odwodnieniem placu. W ramach tego zadania wykonanie remontu chodnika, lewej strony ulicy Kościelnej od nr 9 do nr 11( tj.około 50 mb).

7
Bezpieczna szkoła w Radzewie. Ogrodzenie terenu i monitoring boiska.

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

8
Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

9
Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR w Kórniku

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 93 400 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zadanie to zakup i montaż szatni kontenerowych. Grupą docelową są dzieci i młodzież z naszej gminy trenująca piłkę nożną. Celem pierwszej części zadania jest poprawa warunków trenowania i rozgrywania meczy na terenie OSiR przy ulicy Leśnej 6. Konieczny jest zakup modułu kontenerowego z przeznaczeniem na dwie szatnie z toaletami i prysznicami. Ich zainstalowanie oraz podłączenie mediów.

10
Borówiecki Park Rekreacji - plac zabaw i miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

11
Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

12
Plenerowa siłownia we wsi Konarskie

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 27 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

13
Budowa placu zabaw dla dzieci w Czołowie

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 48 500 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

14
AKADEMIA PRZYGODY SENIORA

Rodzaj: Inne (tzw. miękkie)

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących uczestnikami prowadzonymi przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka w ramach projektu Akademia Seniora. Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności spo

15
AKADEMIA ZDROWIA I RADOŚCI DLA SENIORA

Rodzaj: Inne (tzw. miękkie)

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Gimnastyka dla seniorów to sposób na poprawienie kondycji ruchowej, a co za tym idzie – uzyskanie większej sprawności w wykonywaniu codziennych zajęć i uchronienie się przed urazami. Zajęcia jakie proponujemy mają charakter profilaktyki. Zajęcia mają również na celu zorganizowanie czasu wolnego osobom nie będącym aktywnym zawodowo.

16
AKADEMIA E-SENIORA - kurs komputerowy

Rodzaj: Inne (tzw. miękkie)

Koszt po weryfikacji: 8 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

17
Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie

Rodzaj: Inne (tzw. miękkie)

Koszt po weryfikacji: 18 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez plenerowe pokazy filmowe. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, które wyświetlane będą popołudniami i/lub wieczorami w okresie letnim naprzemiennie w różnych sołectwach na terenie Gminy Kórn

18
Rowerowa Gmina 2018

Rodzaj: Inne (tzw. miękkie)

Koszt po weryfikacji: 9 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

-
Kanalizacja sanitarna na ulicy Kasztanowej

Rodzaj: Inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 380 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

×