Wybrany do głosowania

1 Budowa chodnika ul. Nowina w Dachowie

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Kamionki - Street Workout przy Orliku. Popisz się sprawnością fizyczną! Bądź jak Hulk! Kalistenika w Kamionkach.

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Dokończenie asfaltowej nawierzchni w ulicy Nad Jeziorem i Zakole w Borówcu

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

4 CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 310 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Budowa chodnika we wsi Czołowo

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Budowa garażu dla ciężkiego wozu gaśniczego jednostki OSP Szczytniki

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 270 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Wykonanie chodnika i parkingu przy boisku o nawierzchni utwardzonej kostką brukową z oświetleniem w Dachowie

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Oświetlona i bezpieczna droga w Dębcu

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Wybudujmy Pumptrack w Radzewie

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Polana piknikowa w Żernikach

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

13 Ścieżka rowerowa na ulicy Wiatracznej w Kórniku

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Ratujmy się sami- zakup 9 automatycznych zewnętrznych defibrylatorów wraz ze szkoleniem mieszkańców z ich obsługi w: Koninku, Borówcu, Robakowie, Czołowie, Czmoniu, Biernatkach, Konarskim i Kamionkach

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

15 Skatepark w Bninie

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Budowa trybun na boisku w Czmoniu

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

18 Letnia Biesiada w klimacie Country w Żernikach

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości

Rodzaj: Małe

Koszt: 23 000 zł

Wybrany do głosowania

20 Budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Sołectwie Robakowo-Wieś

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

21 Trochę radości w szarej rzeczywistości warsztaty dla dzieci

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Wybrany do głosowania

22 „Wyginam śmiało ciało – fitness pod chmurką”

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 25 200 zł

Wybrany do głosowania

23 kamera monitoringu na ul. Wodnej przy promenadzie w Kórniku

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

24 Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie tożsamości i wyjątkowości Kamionek

Rodzaj: Małe

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

25 Mocna Psychika, Lepszy Umysł - weekendowe warsztaty Brainy

Rodzaj: Małe

Koszt: 19 200 zł

Odrzucony merytorycznie

Gora na sanki Kórniku

Rodzaj: Duże

Koszt: 150 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Wyasfaltowanie ulicy Polnej w Dziećmierowie

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 1 600 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Chodnik

Rodzaj: Duże

Koszt po weryfikacji: 1 200 000 zł