zadanie nr 19

19. Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości


Lokalizacja

Planowane pokazy odbywać się będą na terenach sołeckich i kórnickich Błoniach.
Planowane jest 8 lokalizacji pokazów.

Opis zadania

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez plenerowe pokazy filmowe. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, które wyświetlane będą popołudniami i/lub wieczorami w okresie letnim naprzemiennie w różnych sołectwach na terenie Gminy Kórnik, zakończonych finałowym pokazem plenerowym w Kórniku. Wśród przygotowanych projekcji znajdą się produkcje światowej sławy reżyserów, które zyskały uznanie wśród krytyków, jak również rodzime produkcje warte obejrzenia.
Beneficjentami projektu będą osoby w każdym wieku, zarówno dzieci, jak młodzież, dorośli oraz seniorzy. Ze względu no ogólnodostępny charakter, jest to projekt skierowany do każdego mieszkańca, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Realizacja projektu w kameralnych grupach, na terenie sołectw wpłynie również na zacieśnianie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw.

Cel projektu zadania

Objazdowe letnie kino plenerowe to zadanie, które zakłada realizację cyklu letnich, plenerowych pokazów filmowych. Chcemy w poszczególnych sołectwach w Gminie Kórnik zrealizować serię projekcji filmowych pod chmurką. Kulturalna rozrywka na świeżym powietrzu? Ależ tak! Wakacje to okres, w którym często myślimy nad ciekawym sposobem zagospodarowania długiego wieczoru. Letnie kino plenerowe to idealne rozwiązanie, które w dodatku może być interesujące zarówno dla młodszych widzów, jak i dorosłych. Jeśli jesteś fanem dobrego kina, ale nie chcesz marnować pięknej letniej pogody na spędzanie czasu w czterech ścianach, zagłosuj na nasz projekt.

Grupa docelowa, do której jest kierowany projekt zadania.

Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Kórnik, bez względu na ich wiek czy miejsce zamieszkania. Nasze pokazy plenerowe kierowane są zatem zarówno do dzieci, jak i młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty reklamy i promocji800 zł
2Koszty obsługi technicznej na 8 pokazów1 000 zł
3Koszty licencji i filmów12 000 zł
4Koszty wynajęcia transportu na 8 pokazów1 000 zł
5Koszty zapewnienia sprzętu (leżaki, koce, rzutnik itd.)5 200 zł
Łącznie: 20 000 zł

Zadanie zostało ocenione pozytywnie.