zadanie nr 8

8. CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku


Lokalizacja

Borówiec, ul. Gruszkowa dz. nr 282/4, 282/6

Opis zadania

Borówiec jako jedna z najliczniejszych miejscowości w  gminie Kórnik nie dysponuje zapleczem rekreacyjno-sportowym, odpowiadającym potrzebom jego mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i wyróżniającego się miejsca do zabawy i aktywnego wypoczynku. Centrum Borówieckiej Aktywności przeznaczone byłby dla osób w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Park łączyłby zatem pokolenia nie tylko w jednym miejscu, ale także w jednym celu: trosce o wspólne zdrowie.
Chcielibyśmy w pierwszym etapie utworzyć tor rowerowo-rolkowy, tzw. pumptrack, czyli jest specjalnie zaprojektowany tor przeszkód, składający się̨ z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się̨ i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się̨ w wybranym kierunku, wykorzystując siłę̨ ciężkości i siłę̨ odśrodkową̨. Jazda na torze angażuje wszystkie grupy mięśniowe i jest niesamowicie wymagająca fizycznie. Rowerowy pumptrack pozwala małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić́ się̨ z rowerem na nierównościach terenu, jak i stawia wyzwania doświadczonym zawodnikom. W drugim etapie chcielibyśmy by obok toru rowerowego stanęła siłownia plenerowa, stoły do gier plenerowych oraz tyrolka.
Prace konieczne do wykonania:
1) wyrównanie terenu
2) wykonanie projektu
3) przygotowanie nasypów pod pumptrack i budowa toru
4) zakup i montaż ławek i koszy na śmieci

Efekty po zakończeniu prac: pump truck, ławki i kosze na śmieci, - czyli miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku czyli Centrum Borówieckiej Aktywności! Dodatkowo zmieni się przestrzeń publiczna wokół świetlicy wiejskiej - dotychczas niezagospodarowany duży plac, zarośnięty i zaniedbany będzie wizytówką miejscowości Borówiec.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie projektu6 000 zł
2Przygotowanie terenu8 000 zł
3Budowa toru rowerowego130 000 zł
4Ławki wraz z montażem (4 szt)3 000 zł
5Kosze na śmieci (4 szt)3 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Zadanie zostało ocenione pozytywnie. Wartość zadania została ustalona na kwotę 200.000,00 zł