zadanie nr 6

6. Plac zabaw małych strażaków


Lokalizacja

Miejsce realizacji zadania: miejscowość Czmoń, narożnik ul. Strażackiej i Topolowej, na dz. nr 295/7, 296/2, 297, 305. Działki są własnością gminy Kórnik.

Opis zadania

Miejscowość Czmoń dynamicznie się rozwija. Jednym z bardziej widocznych efektów tego rozwoju jest ilość dzieci – zarówno tych samodzielnych, jak i tych, które spacerują z rodzicami w wózkach. Z myślą o nich chcemy wybudować plac zabaw, który zlokalizowany będzie przy naszym centrum sportowo – kulturalnym, jakim jest strażnica OSP. Wyposażenie placu zabaw będzie nawiązywać do pojazdów straży pożarnej, i obejmować również istniejący teren siłowni i placu zabaw, dając mieszkańcom wsi  - ale i rodzicom, którzy przyjeżdżają na imprezy organizowane w naszej wsi – czy to sportowe, czy kulturalne - możliwość bezpiecznego spędzenia czasu ze swoimi pociechami – aktywnie lub spokojnie, za to zawsze bezpiecznie. Teren placu zabaw, oprócz różnych urządzeń dla dzieci, będzie wyposażony w ławki, zieleń – i niską, i wysoką, by można schronić się w cieniu, ogrodzenie wraz z uliczką, by nie wbiegały na teren placu psy bez opieki – jednym słowem – wszystko to, co dobry plac zabaw winien posiadać.
Zakres prac obejmuje: przygotowanie terenu pod inwestycję: wykorytowanie części terenu pod wykonanie podłoża placu zabaw z piasku, budowę ogrodzenia, montaż nowych urządzeń i przeniesienie części urządzeń na placu zabaw zgodnie z projektem, obsadzenie terenu zielenią buforową oraz założenie trawnika.
Koszt wykonania placu zabaw wyliczony został na kwotę 149 727 zł.
W skład tej kwoty wchodzi:
1. wykorytowanie terenu pod urządzenia i wysypanie piaskiem na grubość 20 cm wraz z matą z włókniny: 16 000 zł brutto;
2. ogrodzenie siatką o wysokości 150 cm wraz z 2 furtkami: 147 mb x 105 zł: 15 435 zł brutto;
3. bufor z drzew i krzewów z posadzeniem i korą 13 224 zł brutto;
4. 4 ławki z montażem 1000 zł brutto;
5.  trawnik z nawadnianiem + wymiana podłoża, siatka na kreta 544 m2 x 47 zł = 25 568 zł brutto;
6.przeniesieni istniejących urządzeń placu zabaw i siłowni: 4 000 zł brutto;
7. projekt, jeśli konieczny: 5 000 zł brutto;
8. nowe urządzenia zgodnie z poniższą specyfikacją (linki do urządzeń poniżej): razem ok 69 500 zł brutto;
- Ścianka koło fortuny 1700zł netto + 200zł netto montaż
- Ścianka z tablicą do rysowania 3200zł netto + 250zł netto montaż
- Ścianka mały matematyk 1700zł netto + 200zł netto montaż
- Ścianka potrójna 3750zł netto + 350zł netto montaż
- Wóz strażacki mały 7200zł netto + 750zł netto montaż
- Wóz strażacki duży 18900zł netto + 1800zł netto montaż
- Zestaw samochód 7300zł netto + 750zł netto montaż
- stół do tenisa betonowy 4 500 zł brutto z montażem
........................................................................
https://ringpol.pl/produkty/scianka-edukacyjna-z-tablica-do-rysowania/
https://ringpol.pl/produkty/gra-kolo-fortuny/
https://ringpol.pl/produkty/tablica-edukacyjna-maly-matematyk/
https://ringpol.pl/produkty/scianka-edukacyjna-2/
https://ringpol.pl/produkty/woz-strazacki-dlugi/
https://ringpol.pl/produkty/plac-zabaw-woz-strazacki/
https://ringpol.pl/produkty/plac-zabaw-samochod/

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykorytowanie terenu pod urządzenia i wysypanie piaskiem na grubość 20 cm wraz z matą z włókniny16 000 zł
2ogrodzenie siatką o wysokości 150 cm wraz z 2 furtkami: 147 mb x 105 zł15 435 zł
3 bufor z drzew i krzewów z posadzeniem i korą 13 224 zł
44 ławki z montażem1 000 zł
5 trawnik z nawadnianiem + wymiana podłoża, siatka na kreta 544 m2 x 47 zł 25 568 zł
6przeniesienie istniejących urządzeń placu zabaw i siłowni4 000 zł
7projekt, jeśli konieczny5 000 zł
8nowe urządzenia zgodnie z specyfikacją (linki do urządzeń w opisie projektu):69 500 zł
Łącznie: 149 727 zł

Zadanie zostało zweryfikowane pozytywnie, pod warunkiem możliwości jego usytuowania bez konieczności przestawiania istniejącej siłowni plenerowej.
Znajdująca się na wskazanej działce siłownia plenerowa została wybudowana w bieżącym roku i jest objęta trzyletnim okresem gwarancji.
Zaproponowany plac zabaw zostanie wykonany w zakresie pozwalającym na jego lokalizację bez konieczności ingerencji w istniejącą siłownię. 
Koszt zadania został ustalony na kwotę 200.000,00 zł