zadanie nr 13

13. Kórnik - gminą ludzi aktywnych


Lokalizacja

Lokalizacja miejsca imprezy zostanie wybrana w trakcie 2019 roku, w zależności od pogody.

Skrócony opis

Promocja aktywnego trybu życia wraz z integracją mieszkańców gminy Kórnik poprzez organizację całodziennych  imprez obejmujących rajdy rowerowe oraz rajdy nordic walking, w połączeniu z zabawą integracyjną dla dzieci oraz konkursami z nagrodami związanymi z aktywnością fizyczną.

Opis zadania

Celem zadania jest włączenie jak największej ilości mieszkańców gminy Kórnik w aktywne spędzanie czasu, poprzez uczestnictwo w rajdach i wycieczkach. Grupa docelowa to wszyscy mieszkańcy, potrafiący uprawiać sporty i mający kondycję fizyczną do poruszania się rowerem – od dziecka do emeryta, a także osoby, które uprawiają marsze popularnie nazywane "nordic walking". Organizowane imprezy mają sprzyjać wzajemnemu poznawaniu się, integracji, propagowania aktywnego stylu życia, ochronie zdrowia, rozwijaniu wiedzy ogólnej. Zakładam udział w imprezach około 500-600 osób, tak, aby możliwe maksymalnie zachęcić mieszkańców naszej gminy do wspólnego spędzania aktywnego czasu. Obie proponowane imprezy sportowo - integracyjne to całodzienne wydarzenia, na których nie zabraknie dobrej zabawy. Zaczną się od rajdu rowerowego / rajdu nordic walking, w trakcie których będzie można spędzić czas na wybranej formie aktywności. Rajdy te zakończą się w wybranym miejscu (zakładam organizację takiej imprezy w miejscach należących do Gminy, jednak decyzja co do lokalizacji zostanie podjęta w oparciu o pogodę), gdzie odbędzie się dalsza część imprezy integracyjnej: zabawy dla dzieci (zamki dmuchane, animatorzy) oraz przeprowadzone zostaną różne konkursy związane z aktywnością sportową (z nagrodami). Imprezy zostaną przeprowadzone przez Stowarzyszenie "Kórnickie Bractwo Rowerowe" w Kórniku, które posiada potencjał i doświadczenie niezbędne do organizacji takich imprez.

Proponowany organ do realizacji zadania

Stowarzyszenie "Kórnickie Bractwo Rowerowe" w Kórniku, Plac Jesionowy 10, 62-035 Kórnik (zgoda w załączeniu).

Cel projektu zadania

Sport to zdrowie. Rower i kijki to przyjemność. W dobie intensywnego i stresującego trybu życia codziennego nasza propozycja umożliwia rodzinne spędzanie wolnego czasu, relaks, integrację  oraz wspólną rozrywkę w gronie mieszkańców, nieustająco rozwijającej się gminy Kórnik. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy w każdym wieku – młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, aby w sposób zorganizowany, ciekawy i bezpieczny poznawać uroki i historię gminy Kórnik. W skład zadania wchodzi organizacja dwóch całodziennych pikników aktywności obejmujących zarówno rowerowe rajdy po okolicy, jak i marsze nordic walking, które coraz bardziej zyskują na popularności. Takie imprezy pozwolą każdemu na znalezieniu dla siebie odpowiedniej formy rozrywki. Uczestnictwo może być impulsem do zmiany trybu życia, poprawy ogólnej kondycji fizycznej oraz zdrowia. Po zakończeniu rajdów (rowerowego oraz marszu z kijkami) odbędzie się dalsza część takiej całodniowej imprezy integracyjnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Mobilny plac zabaw2 400 zł
2Samochody techniczne200 zł
3Animatorzy zabaw dla dzieci1 400 zł
4Posiłki na mecie rajdów6 250 zł
5Znaczki i dyplomy1 250 zł
6Woda700 zł
7Ciepłe napoje (kawa, herbata)1 200 zł
8Nagrody rzeczowe5 000 zł
9Wyżywienie (drożdżówki)600 zł
Łącznie: 19 000 zł

Zgłaszający uszczegółowił kosztorys.