zadanie nr 2

2. Bezpieczne drogi w Kórniku i Bninie - inteligentna sygnalizacja świetlna na przejściu oraz zmiana organizacji ruchu na drogach


Opis zadania

Celem zadania jest ograniczenie wypadkowości oraz poprawienie bezpieczeństwa na drogach w Kórniku i Bninie. Zadanie przewiduje przeprowadzenie analizy poziomu bezpieczeństwa oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Realizacja zadania ma na celu ograniczenie prędkości pojazdów.
Zadanie składa się z następujących elementów:
1. Montaż inteligentnej sygnalizacji na przejściu dla pieszych na ulicy Parkowej na wysokości ulicy Modrzewiowej (cel: ograniczenie prędkości)
2. Ograniczenie prędkości na terenie ulic: Parkowa - Armii Krajowej - Zamkowa do 30 km/h. Ograniczenie ma na celu ochronę ekosystemu w kórnickim arboretum. Ograniczenie podniesie poziom bezpieczeństwa przy szkole w Bninie. Ograniczenie prędkości zmniejszy hałas. - Dodatkowo zadanie uwzględnia montaż urządzenia monitorującego na bieżąco prędkość.
3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie gminy Kórnik, Śrem i Zaniemyśl o zmianach, jakie zostaną wprowadzone.

Uzasadnienie

Z roku na rok na terenie Kórnika wzrasta ilość samochodów. Niestety kierowcy nie stosują się do zasad ruchu drogowego. Nagminnie łamane są ograniczenia prędkości. Niestety obwodnica Kórnika nie spełnia swoich założeń i nadal główne ulice Kórnika i Bnina traktowe są jako drogi tranzytowe. Nie bez znaczenia dla środowiska ma ilość spalin emitowana przez tysiące samochodów, które codziennie przejeżdżają przez Kórnik. Zadanie ma również na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Akcja promocyjna 3 000 zł
2Inteligentna sygnalizacja 50 000 zł
3Tablica z pomiarem 5 000 zł
4Zadania związane z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 30 km/h7 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

Po uzgodnieniach z autorem wniosku zadanie zostało zweryfikowane. Zamiast wprowadzenia inteligentnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Parkowej, zostanie zamontowany pomiar prędkości. Zrezygnowano również z wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h.