zadanie nr 10

10. Senior 2019 - dostosowanie tablic pod względem rozmiaru i formatu z rozkładem jazdy na przystankach do potrzeb seniorów


Opis zadania

Zadanie polega na dostosowaniu tablic pod względem rozmiaru i formatu z rozkładem jazdy na przystankach do potrzeb seniorów. Rozkłady jazdy mają małe cyfry i litery oraz są zawieszone wysoko. Chcemy usunąć te bariery. Zadanie składa się z kilku elementów.
1. Opracowanie przyjaznej i ergonomicznej formy rozkładu.
2. Test rozkładu jazdy pod względem wysokości i rozmiaru czcionek.
3. Opracowanie nowej formatki rozkładu przez firmę współpracującą z KPA Kombus.
4. Sukcesywne wprowadzanie przez firmę Kombus przy zmianie rozkładów nowych formatek.
5. Akcja promocyjna.
Zadanie obejmuje wymianę rozkładów na ok. 200 przystankach na terenie gminy Kórnik obsługiwanych przez KPA Kombus.

Proponowany organ do realizacji zadania

Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka

Uzasadnienie

Społeczeństwa Polski z roku na rok jest coraz starsze. W życiu codziennym pojawia się bardzo dużo ograniczeń, które w znaczący sposób utrudniają osobą starszym sprawne funkcjonowanie w świecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie i test prototypu formatu rozkładu 2 000 zł
2Zakup podkładów pod rozkład 8 000 zł
3Nowa formatka - oprogramownaie 2 000 zł
4Wymiana - praca techniczna przez operatora przystanków 6 000 zł
5Sprzęt do nowych formatów - laminarki + koszulki + drukarki5 000 zł
6Akcja promocyjna - plakaty 1 000 zł
7Koszty nieprzewidziane - tj. zmiana wartości pracy (rezerwa) 1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Zatwierdzono pozytywnie.