zadanie nr 8

8. Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie


Lokalizacja

Działka jest własnością gminy Kórnik. Nr działki - 286 - obręb Bnin.

Skrócony opis

Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie (ok. 350 m2) wraz z odwodnieniem placu. W ramach tego samego zadania wykonanie remontu chodnika, lewej strony ulicy Kościelnej od nr 9 do nr 11( tj.około 80 mb).

Opis zadania

1. Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie (ok. 350 m2) wraz z odwodnieniem placu. W ramach tego samego zadania wykonanie remontu chodnika, lewej strony ulicy Kościelnej od nr 9 do nr 11( tj.około 80 mb)
2. Grupa docelowa to przede wszystkim parafianie parafii św. Wojciecha w Bninie oraz ludzie ,którzy przyjeżdżają na uroczystości pogrzebowe i osoby odwiedzające groby swoich bliskich.
3. Celem zadania jest poprawa estetyki ulicy Kościelnej i racjonalne wykorzystanie miejsca przy kaplicy.

Cel projektu zadania

Bnińską parafię tworzy 11 wsi i miasteczko Bnin. Cmentarz w Bninie to miejsce spoczynku mieszkańców - parafian z miejscowości: Biernatki,Błażejewko,Błażejewo, Czmoniec, Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, Prusinowo, Radzewo, Mieczewo oraz Bnina. Mieszkańcy oraz przyjezdni od wielu lat borykają się problemem zaparkowania samochodu. Bnin ze względu na swój historyczny układ nie jest przystosowany do nasilającego się z roku na rok natężenia ruchu. Ze stratą dla mieszkańców Bnina oraz jego walorów turystycznych, zaparkowane pojazdy zakłócają harmonię małego miasteczka. Wyjazd z Rynku jest trudny ponieważ brak jest prawidłowej organizacji ruchu w obrębie ulicy Jeziornej, Armii Krajowej oraz Śremskiej i ulicy Rynek. Realizacja tego zadania w Bninie jest pożądana i oczekiwana od wielu lat. Wpłynie pozytywnie na sytuację kierowców, poprawi estetykę miejsca licznie odwiedzanego przez mieszkańców i przyjezdnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utwardzenie nawierzchni całość 140 000 zł
2Odwodnienie terenu20 000 zł
3Remont części chodnika10 000 zł
4Projekt i uzgodnienia20 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Zadanie realizowane do kwoty 250.000 zł (nie uwzględniono budowy kanalizacji deszczowej w ul. kościelnej. odwodnienie pasa drogowego poprzez podłączenie do istniejącej studni).