zadanie nr 16

16. Aktywny Senior 2019 - "Piękna Polska" - wycieczka krajoznawcza.


Opis zadania

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ . Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności społecznej przez seniorów może tworzyć relacje międzypokoleniowe. Wycieczka ma mieć charakter krajoznawczy. Wycieczka ma się odbyć do Torunia i Bydgoszczy plus okolice.

Proponowany organ do realizacji zadania

Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka

Uzasadnienie

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+. Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności społecznej przez seniorów może tworzyć relacje międzypokoleniowe. Zadanie jest dedykowane dla 40 osób.

Opis lokalizacji

Toruń - Bydgoszcz

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Transport 3 000 zł
2Nocleg 2 000 zł
3Wyżywienie 3 000 zł
4Bilety wstępu 1 000 zł
Łącznie: 9 000 zł

"Wspaniała Siódemka" przesłąłą oświadczenie, że jest w stanie zrealizować zadanie.