zadanie nr 4

4. Sprawnościowy plac zabaw w Szczytnikach


Opis zadania

Doposażenie placu zabaw przy ul.Wspólnej w Szczytnikach. Zakup i montaż zestawu sportowo- sprawnościowego, z którego korzystać będą mogły dzieci w różnym wieku. Celem zadania jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej.

Uzasadnienie

. Plac jest położony w centralnej części wsi i bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego osiedla w Koninku. Ponieważ nasze wsie dynamicznie rozwijają się i osiedlają się w nich rodziny z małymi dziećmi. obecny plac zabaw nie jest już wystarczający do zabawy przez większą grupę dzieci. Miejsca brakuje zwłaszcza popołudniami i w weekendy.. Zakup profesjonalnych urządzeń sportowo-sprawnościowych zapewni lepszy rozwój fizyczny dzieci, na którym wszystkim rodzicom bardzo zależy.

Opis lokalizacji

Szczytniki ul. Wspólna 2 działka nr 101/3 101/6

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zestaw sprawnościowy nr 327 000 zł
2zestaw zabawowy nr 515 800 zł
3transport500 zł
4przygotowanie podłoża5 000 zł
Łącznie: 48 300 zł

Zatwierdzono pozytywnie.