zadanie nr 19

19. Kurs tańca bollywood dla mieszkanców gminy Kórnik w wieku 50 +


Opis zadania

Zajęcia będą odbywały się w salce tanecznej Oazie w Kórniku raz w tygodniu dla każdego
zgłoszonego uczestnika do wyboru: do popłudnia lub popołudniu. Grupy będą
liczyły po 25 osób. Zajęcie będzie prowadziła trenerka na stałe współpracujące z KCRiS Oaza.
Grupą docelową są mieszkańcy gminy Kórnik w wieku 50+. Celem zadania jest przybliżenie
mieszkańcom mało znanych kultur, umożliwienie uczestniczenia w alternatywnych do gimnastyki zajęciach
ruchowych dostosowanych swoją ekspresją i intensywnością do osób
w wieku 50+. Panie będą mogły nauczyć się nowego pełnego wdzięku tańca i jeśli taka wola;
zaprezentować swoje nowo nabyte umiejętności mieszkańcom gminy Kórnik

Proponowany organ do realizacji zadania

Koordynatorem zadania będzie Stowarzyszenie "Wspaniała Siódemka", a prowadzącym zajęcia taneczne instruktor tańca współpracujący z KCSiR Oaza

Uzasadnienie

Celem zadania jest przybliżenie mieszkańcom mało znanych kultur, umożliwienie
uczestniczenia w innych zajęciach ruchowych niż gimnastyka, a dostosowanych swoją
ekspresją i intensywnością do osób w wieku 50+. Panie będą mogły nauczyć się nowego
pełnego wdzięku tańca i jeśli taka wola zaprezentować swoje nowo nabyte umiejętności
mieszkańcom gminy Kórnik.. Projekt ten z pewnością wyróżnia się oryginalności i jest
odpowiedzią na zainteresowanie zajęciami ruchomymi, a różne godziny prowadzenia zajęć
umożliwią wzięcie w nich udziału innych osób niż uczestników gimnastyki senioralnej. Spełniona zostanie również kolejne zadanie, a mianowicie integracja mieszkańców z całej gminy.

Opis lokalizacji

KCRiS Oaza w Kórniku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynajem salki tanecznej 10 lekcji x 2 grupy x 60zł1 200 zł
2wynagrodzenie prowadzących 10 lekcji x 2 grup x 100 zł/h2 000 zł
3materiały promocyjne200 zł
4akcja promocyjna200 zł
Łącznie: 3 600 zł

bez uwag