zadanie nr 21

21. Info 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+.- II stopień


Lokalizacja

Placówki szkolne – chęć włączenia się w projekt wyraziły następujące szkoły: SP nr 1 w Kórniku, SP nr 2 w Kórniku, SP w Kamionkach, SP w Szczodrzykowie, SP w Radzewie, SP w Robakowie

Skrócony opis

10 praktycznych lekcji z podstaw podstawowych programów i poruszania się w internecie - utrwalających wiedzę i umiejętności dotychczas zdobyte oraz poszerzonej o nowe zagadnienia.. Grupą docelową są osoby w wieku 50+ z terenu całej gminy. Zajęcia będą prowadzone w szkolnych pracowniach komputerowych (6 lokalizacji) dla  grup 5-12 osobowych.

Opis zadania

Celem projektu jest umożliwienie osobom, które boją się korzystać z komputera lub czują się niepewnie, swobodne korzystanie ze sprzętu i bezpieczne poruszanie się w sieci. W obecnych czasach większość ludzi korzysta z udogodnień, lecz często borykają się problemami technicznymi,czy mają obawy o bezpieczeństwo poruszania się w sieci. Odpowiedzią na te problemy są zajęcia z profesjonalistą, który nauczy, podpowie, czy wskaże realne zagrożenia. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Kórnik w wieku 50+. Grupy powinny być mniej liczne niż w I edycji max 12 osób, dlatego w wybranych lokalizacjach zajęcia będą odbywały się w 2 grupach.Zajęcia będą prowadzili nauczyciele z danych szkół co wpłynie za swobodę i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć. Zakładamy prowadzenie zajęć w dwóch grupach w dwóch lokalizacjach, tj. Sp1 Kórnik i SP Kamionki.

Proponowany organ do realizacji zadania

Koordynatorem projektu będzie Stowarzyszenie „Wspaniałą Siódemka”, a prowadzącymi warsztaty  chętni nauczyciele prowadzący zajęcia informatyczne w poszczególnych szkołach, co będzie bezpiecznym rozwiązaniem zarówno dla szkół, jak i szkolących się.

Załącznik – zgoda szkół na udostępnienie pracownik

Cel projektu zadania

Celem projektu jest umożliwienie osobom, które boją się korzystać z komputera lub czują się niepewnie, swobodne korzystanie ze sprzętu i bezpieczne poruszanie się w sieci. W obecnych czasach większość ludzi korzysta z udogodnień, lecz często borykają się problemami technicznymi,czy mają obawy o bezpieczeństwo poruszania się w sieci. Odpowiedzią na te problemy są zajęcia z profesjonalistą, który nauczy, podpowie, czy wskaże realne zagrożenia. Istotne są również nawiązane relacje międzyludzkie, gdyż po zakończonym kursie uczestnicy i często prowadzący wymieniają się nr telefonu, aby móc w razie potrzeby rozwiązać problemy ze sprzętem lub sieciowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajem pracowni komputerowych 10 lekcji x 8 (6+2 podwójne grupy) szkół x 20zł1 600 zł
2wynagrodzenie prowadzących 10 lekcji x 8 grup x 80 zł/h6 400 zł
3koszt przeprowadzenia i przygotowania projektu500 zł
4materiały eksploatacyjne250 zł
Łącznie: 8 750 zł

Po konsultacji z wnioskodawcą usunięto informacje o tym, że kurs realizować będą bezpośrednio naucyciele ze szkół.