zadanie nr 7

7. Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Szczytnik


Opis zadania

Zadanie polega na montażu dwóch Radarowych Wyświetlaczy Prędkości - prewencyjnego system bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie wiąże się to z wykonaniem projektu oraz zmiany organizacji ruchu. Wyświetlacz prędkości powinien być zamontowany przy ul. Wspólnej (na wjeździe od ul. Pisarskiej w Koninku - na wysokości placu zabaw i połączony w istniejącym znakiem - teren zabudowany miejscowości SZCZYTNIKI) dz. nr 103 obręb nr 0022 Szczytniki. Drugi sygnalizator należy zamontować przy ul. Wspólnej (na wjeździe od strony Sypniewa w okolicy ul. Cichej - dz. nr 103 obręb nr 0022 Szczytniki. Dodatkowo jeżeli jest taka możliwość prawna oraz w ramach wyznaczonego budżetu inwestycji należy przy wszystkich wjazdach do miejscowości należy zamontować znak D-51 Automatyczna kontrola prędkości. Wyświetlacze prędkości w zamyśle mają posiadać system umożliwiający ich zasilanie z latarni ulicznych, które znajdują się przy ul. Wspólnej (wyświetlacz przy placu zabaw można zasilać bezpośrednio z istniejącego przyłącza co zmniejszy koszty jego zakupu). Wyświetlacze wyposażone w opcję zastosowania systemu archiwizującego najważniejsze statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz natężenia ruchu oraz moduły bluetooth. Modele MP-DP1 http://www.systemy-informacyjne.pl/radarowy-system-monitoringu-predkosci.html

Proponowany organ do realizacji zadania

http://www.systemy-informacyjne.pl/radarowy-system-monitoringu-predkosci.html

Uzasadnienie

Instalacja radaru prewencyjnego jest widoczna natychmiast dla większości mieszkańców. Urządzenie jest pozytywnie odbierane przez społeczeństwo ze względu na pedagogiczną a nie represyjną funkcję. Wyświetlenie aktualnej prędkości pojazdu i w razie jej przekroczenia zmiana koloru wyświetlania z zielonego na czerwony w pulsującej formie, oraz ukazanie się rzucającego się w oczy napisu „ZWOLNIJ” ma działanie psychologiczne, kierowca zdecydowanie częściej zwalnia i jedzie ostrożniej. Statystyki jednoznacznie pokazują skuteczność tych urządzeń. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się. Wyświetlacze posiadają system archiwizujący najważniejsze statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz natężenia ruchu. W razie wykrycia przekroczeń w określonym czasie można skierować na miejsce patrol policji, który bardziej restrykcyjny sposób zdyscyplinuje kierujących. Zadanie ma charakter pilotażowy, montaż w ciągu ulicy Wspólnej w Szczytnikach.

Opis lokalizacji

62-023 Szczytniki, ul. Wspólna dz. nr 103 obręb nr 0022 Szczytniki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt zmiany organizacji ruchu2 250 zł
2Zakup 2 kpl. radarowych wyświetlaczy prędkości w modułem BT oraz statystykami (jeden z UPS)18 500 zł
3Montaż wyświetlaczy1 250 zł
Łącznie: 22 000 zł

Zatwierdzono pozytywnie.