zadanie nr 1

1. Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy w Czołowie


Opis zadania

Produkcja prądu w Polsce znajdowała się przez ponad wiek w rękach kilku wielkich przedsiębiorstw energetycznych. Dzięki zastosowaniu technologii opartych na odnawialnych źródłach energii każdy może stać się producentem energii elektrycznej, a prąd może być wytwarzany wszędzie tam gdzie jest używany. Instalacja fotowoltaiczna finansowana ze wsparciem z programu PROSUMENT do 40% wartości inwestycji.
Prace konieczne do wykonania:
1. koncepcja, pomiary, wymiarowanie.
2. projekt instalacji PV – strona DC i AC
3. wystąpienie o dofinansowanie
4. pisemna informacja do właściwego operatora o zamiarze przyłączenia mikroinstalacji (do 30 dni przed planowanym przyłączeniem)
5. realizacja – montaż
6. odbiór i przyłączenie do sieci – operator sieciowy
Efekty po przyłączeniu:
1. Operator będzie zobowiązany do odkupu wyprodukowanej energii po stałej cenie jednostkowej przez okres 15 lat.
2. Oszczędność na energii elektrycznej można przełożyć na inne cele inwestycyjne.

Uzasadnienie

Fotowoltaika to stabilne i przewidywalne koszty energii elektrycznej, której żywotność sięga nawet 30 lat. Dodatkowo nadwyżkę energii, której nie zużyjesz od razu, możesz wprowadzić do sieci dystrybucyjnej i odebrać 80% tej energii w przeciągu roku, bez dodatkowych opłat. Średni uzysk energetyczny 950 kWh rocznie z jednego kilowata mocy ogniw słonecznych (ok 6 m2). Aby pokryć roczne średnie zapotrzebowanie na prąd polskiej rodziny, wystarczy pokryć 18m2 dachu panelami fotowoltaicznymi. Panele działają w zimie i w lecie, w dni pochmurne i słoneczne. W niepełnym słońcu oddają tylko mniej energii. Zakładając panele przyczyniamy się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Instalacja fotowotaiczna na dachu jest praktycznie bezobsługowa.

Opis lokalizacji

Czołowo - dach świetlicy wiejskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Całość inwestycji80 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Zatwierdzono pozytywnie.