zadanie nr 9

9. Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy szkole w Radzewie


Opis zadania

Zadanie polega na zamontowaniu kilku nowych elementów wyposażenia placu zabaw. Grupą docelową są dzieci ze szkoły w Radzewie, ale nie tylko - wszak plac jest otwarty codziennie i może z niego korzystać każdy. Cel inwestycji to podniesienie atrakcyjności tego miejsca - tak by dzieci jeszcze chętniej i milej spędzały tutaj czas. Prace konieczne do wykonania: wybranie elementów wyposażenia oraz ich montaż. Spodziewane efekty: szerszy uśmiech na twarzach dzieci.

Uzasadnienie

Plac zabaw przy szkole w Radzewie jest dość ubogi jeśli chodzi o wyposażenie. Kilka nowych elementów znacznie uatrakcyjniłoby to miejsce.

Opis lokalizacji

Radzewo, ul. Dworzyskowa 3, plac zabaw na przeciwko szkoły

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup nowych elementów wyposażenia placu zabaw19 000 zł
2Montaż urządzeń1 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Zatwierdzono pozytywnie.