zadanie nr 6

6. Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek


Lokalizacja

Kamionki, drogi gminne wskazane w projekcie. Długości ulic podane wg zestawienia otrzymanego z urzędu.

Skrócony opis

Kamionki to największa i dynamicznie rozwijająca się wieś w gminie Kórnik. W ubiegłym roku udało nam się dzięki głosowaniu mieszkańców wygrać Budżet Obywatelski i w tym roku kilka ulic zostanie dzięki temu oświetlonych. Dlatego zgodnie z wolą mieszkańców kontynuujemy projekt ROZŚWIETLONE KAMIONKI!
Kolejne ulice czekają na Twój głos, bądź dobrym sąsiadem!

Magdalena Kosakowska,
Sołtyska Kamionek

Opis zadania

Kamionki to największa i dynamicznie rozwijająca się wieś w gminie Kórnik. W ubiegłym roku udało nam się dzięki głosowaniu mieszkańców wygrać Budżet Obywatelski i już w tym roku kilka ulic zostanie dzięki temu oświetlonych. Dlatego zgodnie z wolą mieszkańców kontynuujemy projekt ROZŚWIETLONE KAMIONKI!
Nadal jednak prawie 30 ulic tonie w ciemnościach. Powoduje to spore poczucie zagrożenia, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym (szybko zapadający zmierzch), oraz w godzinach nocnych (kradzieże, włamania) .
Kompleksowy program budowy lamp ulicznych w Kamionkach ma więc na celu głównie podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich mieszkańców wsi. W przypadku powodzenia projektu w głosowaniu, w kolejnych latach będziemy proponowali mieszkańcom kolejne realizacje po to, by doprowadzić w perspektywie kilkuletniej, do pełnej elektryfikacji ulic gminnych we wsi i tym samym podnieść jakość życia mieszkańców Kamionek.

Jęczmienna  310mb
Kalinowa 75mb
Leśna (odcinek od ul. Poznańskiej) 50mb
Olchowa 47mb
Orzechowa 73mb
Piaskowa 365mb
Promienna 121mb
Spacerowa 750mb

Dodatkowo, jeśli budżet pozwoli, wnioskuję o uzupełnienie oświetlenia na następujących ulicach: Brzozowa, Bukowa, Jarzębinowa, Modelarzy, Topolowa.

Założenia obejmują ułożenie 50m instalacji elektrycznej od przyłączy gminnego oświetlenia ulicznego, wraz ze słupem (7-9m) oraz latarnią LED o rozsyle światła ulicznym (na boki).
Polegamy w założeniach na wycenach UM w Kórniku z ubiegłorocznego BOGK.
Wskazane lokalizacje ulic mogą ulec zmianie (zwiększeniu, w przypadku pozostałego budżetu, lub redukcji).

Cel projektu zadania

Projekt służyć będzie wszystkim mieszkańcom, gdyż zwiększy poczucia bezpieczeństwa na terenie Kamionek. Budowa lamp ulicznych wpłynie jednoznacznie pozytywnie na jakość życia w naszej wsi.
Dzięki zastosowaniu technologii LED inwestycja będzie też korzystna finansowo w procesie eksploatacji (niskie zużycie energii elektrycznej).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa linii oświetleniowych o dł. ok. 2200 mb220 000 zł
2Koszt dokumentacji projektowej 25 000 zł
3Umowy przyłączeniowe (enea):5 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Po uzgodnieniach z autorem wniosku ustalono, że zadanie obejmie następujące ulice: Kalinową, Leśną (odcinek od ul. Poznańskiej), Olchową, Orzechową, Promienną, Spacerową (od ul. Mieczewskiej do ul. Leśny Zakątek), Sportową (od ul. Kwiatowej do Zielnej + jedna lampa na skrzyżowaniu z Zielną).