zadanie nr 11

11. Ogólnodostępne Defibrylatory AED - Ratują Życie - 10 sztuk: Kórnik, Bnin, Kamionki, Borówiec, Szczytniki, Dachowa, Robakowo, Szczodrzykowo, Radzewo, Czmoń


Opis zadania

Zakup 10 sztuk Defibrylatorów AED w Gminie Kórnik oraz rozmieszczenie ich w ogólnodostępnych miejscach dostępnych 24h na dobę, w specjalnie zabezpieczonych szafkach. Sprzęt gotowy do użycia.
Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne w Gminie Kórnik szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibryllator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Największą zaletą defibrylatora jest możliwość używania go przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%.
Defibrylator automatyczny prowadzi asystę podczas całego procesu udzielania pierwszej pomocy. Impuls elektryczny jest generowany tylko w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia w rytmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego. AED nie zaleci defibrylacji, gdy pacjent tego nie wymaga. Nie można więc nikogo skrzywdzić.
Grupa docelowa: Wszyscy Mieszkańcy
Cel: Ratowanie życia, zwiększanie świadomości, budowanie postawy obywatelskiej dot. udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadnienie

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) to główna przyczyna śmierci w Europie. W Polsce rocznie umiera z tego powodu około 40.000 osób, a przeżywalność wynosi jedynie 2–3 %. Wykonanie defibrylacji w ciągu kilku pierwszych minut od wystąpienia NZK zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%.
8 minut to średni czas dotarcia ambulansu w mieście,15 minut poza miastem, 4 minuty to statystyczny czas od zatrzymania krążenia do zaistnienia nieodwracalnych zmian w mózgu. Defibrylator automatyczny prowadzi asystę podczas całego procesu udzielania pierwszej pomocy. Impuls elektryczny jest generowany tylko w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia w rytmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego. AED nie zaleci defibrylacji, gdy pacjent tego nie wymaga. Nie można więc nikogo skrzywdzić.

Opis lokalizacji

1. Kamionki - budynek szkoły 2. Bnin Biblioteka 3. Borówiec Stara Szkoła 4. OSP Czmoń 5. OSP Radzewo 6. OSP Szczytniki 7. Kórnik budynek toalet na Placu Browarowym 8. Świetlica Dachowa 9. Szczodrzykowo szkoła 10. Robakowo szkoła

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Defibrylator AED 70 000 zł
2Szafka na AED, zewnętrzna, podgrzewana z alarmem dźwiękowym22 750 zł
3Klucz pediatryczny 6 500 zł
4Montaż i oznakowanie18 450 zł
Łącznie: 117 700 zł

Po uzgodnieniach z autorem projektu ustalono następującą lokalizację urządzeń:
1) Kamionki - budynek szkoły, 2) Bnin ul. Rynek - budynek biblioteki, 3) Borówiec - świetlica, 4) Czmoń - budynek OSP, 5) Radzewo - budynek OSP, 6) Radzewo - budynek OSP, 7) Kórnik Plac Browarowy - budynek toalet, 8) Dachowa - budynek świetlicy, 9) Szczodrzykowo - budynek szkoły, 10) Robakowo - budynek szkoły.

Ostateczna lokalizacja może ulec zmianie. Przy lokalizacji urządzeń będą brane pod uwagę możliwości techniczne, oraz względy zabezpieczenia urządzenia przed dewastacją i kradzieżą.