zadanie nr 20

20. Sportowa Gmina (Borówiec, Dachowa, Kamionki, Koninko, Kórnik, Mościenica, Robakowo, Skrzynki, Szczytniki)


Opis zadania

Przedmiotem projektu jest organizowanie biegów przełajowych na dystansie 5 i 10 km. dla dorosłych oraz biegów dla dzieci.
W celu uzyskania planowanych efektów konieczna będzie realizacja następujących działań:
Rejestracja uczestników
W celu efektywnego i sprawnego prowadzenia wydarzenia niezbędna będzie rejestracja uczestników online miesiąc przed wydarzeniem. Niezbędne będzie przygotowanie regulaminu zawodów i umieszczenie reklamy zawodów w mediach społecznościowych.
Wynajęcie sprzętu do pomiaru czasu
Biegi nadzorowane zostaną przez profesjonalną firmę zawodowo trudniącą się organizowaniem imprez przełajowych. Dysponuje ona odpowiednim sprzętem do pomiaru czasu biegu uczestników- specjalnych czipów i czytników umieszczonych na bramkach. Odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie zawodowe gwarantować będą wysoki poziom wydarzenia, dobrą zabawę oraz integrację grupy.
Wytyczenie trasy
Zorganizowanie wydarzenia wymaga wytyczenia i przygotowania trasy biegu. Teren powinien zostać zabezpieczony, posprzątany i oznaczony w celach bezpieczeństwa i higieny.
W celu efektywnego i sprawnego prowadzenia wydarzenia, niezbędne jest wynajem odpowiedniego wyposażenia, takiego jak m.in.: namiot ( biuro zawodów) , meta, pachołki, wstążki itp.
Niezbędne będzie przygotowanie parkingu dla samochodów dojeżdżających, świetlicy wiejskiej w której zorganizowana zostanie przebieralnia oraz przechowalnia ubrań. Dodatkowo, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo zaplanowano zakup apteczki z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy medycznej w razie urazów mogących się przytrafić na trasie.
Pakiet startowy
Organizacja biegu wymusza ponoszenie kosztów związanych z ich przygotowaniem i dalszym
prowadzeniem, wśród których wymienić można w szczególności:
• posiłek dla uczestników,
• napoje
• nagrody i medale
• numerki uczestników, koszulki

Adresatem zadania BIEGI PRZEŁAJOWE DLA DOROSŁYCH : są osoby powyżej 16 lat, będące mieszkańcami gminy Kórnik.
Przewidziana grupa docelowa to minimum 300 osób.
Adresatem zadania BIEGI PRZEŁAJOWE DLA DZIECI : są osoby poniżej 16 lat, będące mieszkańcami gminy Kórnik.
Przewidziana grupa docelowa to minimum 100 osób.

Celem głównym projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Kórnik w popularyzacji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, oraz integracji mieszkańców lokalnej społeczności,

Proponowany organ do realizacji zadania

Potencjalnym wykonawcą będą firma Maratończyk Pomiar Czasu

Uzasadnienie

Celem zaproponowanego zadania jest promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności lokalnych poprzez zorganizowanie biegu przełajowego – 5 i 10 km dla dorosłych , biegów dla dzieci. Wydarzenia sportowe pozwolą upowszechnić ideę spędzania wolnego czasu w ruchu. Przyczynia się do budowania świadomości kultury fizycznej oraz aktywnej profilaktyki w zakresie wad postawy i otyłości poprzez przeprowadzenie biegu i warsztatów.
Zwiększą atrakcyjność gminy poprzez zorganizowanie wydarzenia w lasach gminnych i umożliwią obcowanie z naturą. Przeprowadzenie biegów na naturalnej powierzchni nie wpływającej negatywnie na układ kostny uczestników podniesie walor
Biegi są bardzo popularnym sportem wśród mieszkańców, którzy sami zgłaszają potrzebę czy też akces uczestnictwa.
W ten sposób tworzy się nawyk sportowego spędzania czasu, nawyk wspólnych spotkań oraz integracja środowiska i wzajemne poznanie.

Opis lokalizacji

Biegi - Lasy w Leśnictwie Drapałka - zgoda w postaci zawartej umowy dnia 03.08.2018r. Trzykrotnie udzielona w poprzednich latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Praca świadczona przez firmę dokonującą pomiar czasu- rejestracja on line800 zł
2Wynajem sprzętu3 200 zł
3Zakup pakietu startowego8 000 zł
4Organizacja biegu2 000 zł
5Nagrody5 000 zł
Łącznie: 19 000 zł

Zaakceptowano pozytywnie.