zadanie nr 5

5. Borówiecki Park Rekreacji - miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku (plac zabaw, tor rowerowy, siłownia plenerowa, stoły do gier)


Lokalizacja

Borówiec, ul. Gruszkowa dz. nr 282/4, 282/6

Skrócony opis

Borówiecki Park Rekreacji zakłada utworzenie: nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych dzieci, z dużym urządzeniem wielofunkcyjnym, huśtawkami, piaskownicą, ławkami i koszami na śmieci, tyrolką (zjazdem linowym), jak również tor rowerowy/rolkowy - pump track - dedykowany starszym dzieciom i młodzieży oraz siłownię pod chmurką, stoły do ping ponga i grania w szachy

Opis zadania

Borówiec jako jedna z najliczniejszych miejscowości w  gminie Kórnik nie dysponuje zapleczem rekreacyjno-sportowym, odpowiadającym potrzebom jego mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i wyróżniającego się miejsca do zabawy i aktywnego wypoczynku. Borówiecki Park Rekreacji przeznaczony byłby dla osób w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Park łączyłby zatem pokolenia nie tylko w jednym miejscu, ale także w jednym celu: trosce o wspólne zdrowie.
Chcielibyśmy w pierwszym etapie utworzyć plac zabaw dla najmłodszych dzieci, z dużym urządzeniem wielofunkcyjnym, huśtawkami, piaskownicą, ławkami i koszami na śmieci oraz tyrolką, jak również tor rowerowy - pump track - dedykowany starszym dzieciom i młodzieży oraz siłownię plenerową, stół do gry w szachy i ping-ponga.

Prace konieczne do wykonania:
wyrównanie terenu
wykonanie projektu placu
zakup i montaż urządzeń
zakup i montaż ławek i koszy na śmieci
ogrodzenie placu zabaw płotem

Efekty po zakończeniu prac: plac zabaw, pump truck, ławki i kosze na śmieci, tyrolka, siłownia plenerowa, stoły do gier - czyli miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku czyli Borówiecki Park Rekreacji! Dodatkowo zmieni się przestrzeń publiczna wokół świetlicy wiejskiej - dotychczas niezagospodarowany duży plac, zarośnięty i zaniedbany będzie wizytówką miejscowości Borówiec.

Cel projektu zadania

Borówiec jako jedna z najliczniejszych miejscowości w gminie Kórnik nie dysponuje zapleczem rekreacyjno-sportowym, odpowiadającym potrzebom jego mieszkańców. Pora wziąć sprawy w swoje ręce i zmienić ten stan! Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego, i wyróżniającego się na tle innych, miejsca do zabawy i aktywnego wypoczynku. Borówiecki Park Rekreacji przeznaczony byłby dla osób w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Park łączyłby zatem pokolenia nie tylko w jednym miejscu, ale także w jednym celu: trosce o wspólne zdrowie. Chcielibyśmy w pierwszym etapie utworzyć plac zabaw dla najmłodszych dzieci, z dużym urządzeniem wielofunkcyjnym, tyrolką (zjazdem linowym), huśtawkami, piaskownicą, ławkami i koszami na śmieci, jak również tor rowerowy - pump track - dedykowany starszym dzieciom i młodzieży oraz siłownię pod chmurką i stoły do gier.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu (wyrównanie, nawiezienie piasku)8 000 zł
2Przygotowanie projektu6 000 zł
3Zestaw plac zabaw (duże urządzenie) wraz z montażem65 000 zł
4Pumtrack wraz z montażem100 000 zł
5Tyrolka (zjazd linowy)8 000 zł
6Huśtawka podwójna5 000 zł
7Bujak na sprężynie (2 szt.)3 500 zł
8Huśtawka ważka1 500 zł
9Ławki (4 szt.)2 000 zł
10Kosz na śmieci (3 szt.)1 200 zł
11Huśtawka orle gniazdo7 000 zł
12Sześciokąt wielofunkcyjny8 000 zł
13Ogrodzenie placu zabaw (płotek 1m)5 400 zł
14Podciąg (siłownia plenerowa)3 800 zł
15Motyl (siłownia plenerowa)3 500 zł
16Jeździec (siłownia plenerowa)2 500 zł
17Orbitrek (siłownia plenerowa)3 000 zł
18Twister, biegacz, wahadło (siłownia plenerowa)6 000 zł
19Rowerek (siłownia plenerowa)1 600 zł
20Piaskownica2 500 zł
21Stół do gry w szachy (plenerowy)2 500 zł
22Stół do gry w tenisa (plenerowy)4 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Po uzgodnieniach z autorem wniosku zmieniony został zakres zadania. Przyjęto do realizacji następujące urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, bujak x2 szt., huśtawka ważka, huśtawka orle gniazdo, sześciokąt wielofunkcyjny, piaskownica, kosze x 3 szt., ławki x4 szt., pociąg, motyl, jeździec, orbitek, twister, biegacz, wahadło (do uwzględnienia w projekcie bez zakupu i montażu), rowerek, ogrodzenie, pumptrack.
Uwzględniono również kwotę do przygotowania podłoża oraz uwzględniono koszt wykonania projektu i nadzoru.
Zadanie zatwierdzono pozytywnie.