zadanie nr 14

14. AKADEMIA PRZYGODY SENIORA


Skrócony opis

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących uczestnikami prowadzonymi przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka w ramach projektu Akademia Seniora. Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności spo

Opis zadania

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących uczestnikami prowadzonymi przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka w ramach projektu Akademia Seniora. Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności społecznej przez seniorów może tworzyć relacje międzypokoleniowe. Wycieczka ma mieć charakter krajoznawczy. Wycieczka ma się odbyć do Biskupina oraz okolic.

Proponowany organ do realizacji zadania

Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka

Cel projektu zadania

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących uczestnikami prowadzonymi przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka w ramach projektu Akademia Seniora. Wycieczka ma na celu nawiwązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności społecznej przez seniorów może tworzyć relacje międzypokoleniowe. Zadanie jest dedykowane dla 40 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt busa1 000 zł
2Koszt noclegów 1 500 zł
3Koszt biletów 1 000 zł
4Bilety i koszty pozostałe 500 zł
Łącznie: 4 000 zł

Po uszczegółowieniu akceptuję projekt.