zadanie nr 18

18. Rowerowa Gmina 2018


Opis zadania

Rowerowa Gmina to promocja aktywnego trybu życia powiązana z integracją mieszkańców gminy Kórnik poprzez rowerowe rajdy i wycieczki. Celem zadania jest włączenie jak największej ilości mieszkańców gminy Kórnik w aktywne spędzanie czasu, poprzez uczestnictwo w rajdach i wycieczkach. Grupa docelowa to wszyscy mieszkańcy, potrafiący i mający kondycję fizyczną do poruszania się rowerem – od dziecka do emeryta. Organizowane imprezy mają sprzyjać wzajemnemu poznawaniu się, integracji, propagowania aktywnego stylu życia, ochronie zdrowia, rozwijaniu wiedzy ogólnej, z wykorzystaniem jedynego środka komunikacyjnego, jakim jest rower.

Miejscem realizacji zadania będzie obszar gminy Kórnik, obiekty użyteczności publicznej, lasy, a także miejsca historyczne położone na terenie tak naszej gminy, jak i gmin ościennych. Komunikacja będzie przebiegać po drogach publicznych, duktach leśnych i szlakach turystycznych, z zachowaniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, przy współpracy ze Strażą Miejską oraz OSP w Kórniku.

Ideą rajdów rodzinnych jest połączenie jazdy na rowerze ze zwiedzaniem ciekawych miejsc. Na rajd "Pożegnanie Zimy" planowany jest wyjazd do Muzeum Ziemiaństwa w Koszutach k. Środy Wlkp. Kolejny rajd - wiosenny - to wyjazd na Szlak Bobrowy w Czmońcu n/Wartę. Letni rajd pt. "Lato, lato wszędzie to najambitniejszy wyjazd do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, natomiast jesienny rajd planowany na przełom sierpnia i września to wizyta w Puszczykowie, w muzeum Arkadego Fiedlera.

Proponowany organ do realizacji zadania

Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe, ulica Plac Jesionowy 10, 62-035 Kórnik,
KRS 0000599261, NIP 7773258388
Załącznik – pisemna zgoda potencjalnego wykonawcy

Cel projektu zadania

Sport to zdrowie. Rower to przyjemność. W dobie intensywnego i stresującego trybu życia codziennego nasza propozycja umożliwia rodzinne spędzanie wolnego czasu, relaks, integrację  oraz wspólną rozrywkę w gronie mieszkańców, nieustająco rozwijającej się gminy Kórnik. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy w każdym wieku – młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, aby w sposób zorganizowany, ciekawy i bezpieczny poznawać uroki i historię gminy Kórnik i jej okolic. W skład zadania wchodzą 4 tematyczne rajdy (Pożegnanie Zimy, Wiosna - ach to Ty, Lato, lato wszędzie, Jesienne rowerowanie), które pozwolą każdemu na znalezieniu dla siebie odpowiedniej formy rozrywki. Uczestnictwo może być impulsem do zmiany trybu życia, poprawy ogólnej kondycji fizycznej oraz zdrowia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rajd `Pożegnanie Zimy` 2 450 zł
2Rajd `Wiosna - ach to Ty`2 450 zł
3Rajd `Lato, lato wszędzie`2 450 zł
4Rajd `Jesienne rowerowanie`2 450 zł
Łącznie: 9 800 zł

Zadanie zostało zweryfikowane pozytywnie i zakwalifikowało się do dalszego etapu BOGK 2018 tj. do Głosowania.