zadanie nr 4

4. Rozświetlone Kamionki


Lokalizacja

Orientacyjna ilość ulic do oświetlenia:
Jaśminowa ( gruntowa, przecina asfalt PLATANOWA,) brak oświetlenia od Stokrotkowej do Platanowej) 350m
Krzemienna - 180m - są lampy na początku i na końcu, można ustawić na środku ulicy 1-2 szt.
Liliowa - gruntowa - 160m
Wodna - 300m
Konwaliowa - gruntowa - 290m
Stokrotkowa - gruntowa - 240m
Cynamonowa, - gruntowa - 270m
Wierzbowa - gruntowa 230m
Zielna - 150m
Akacjowa - 140m na początku

Opis zadania

Kamionki to największa  i dynamicznie rozwijająca się wieś w gminie Kórnik. Mieszkańcy poruszają się najczęściej po nieoświetlonych ulicach, gdyż tych posiadających lampy jest zdecydowanie mniej niż tych bez oświetlenia. Powoduje to spore poczucie zagrożenia, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym (szybko zapadający zmierzch), oraz w godzinach nocnych (kradzieże, włamania) .
Kompleksowy program budowy lamp ulicznych w Kamionkach ma więc na celu głównie podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich mieszkańców wsi. W przypadku powodzenia projektu w głosowaniu, w kolejnych latach będziemy proponowali mieszkańcom kolejne realizacje po to, by doprowadzić w perspektywie kilkuletniej, do pełnej elektryfikacji ulic gminnych we wsi i tym samym podnieść jakość życia mieszkańców Kamionek.

Szacunkowy koszt oświetlenia 100m ulicy - 10.000 zł brutto. Oznacza to możliwość oświetlenia ok. 2 km dróg w Kamionkach.
Założenia obejmują ułożenie 50m instalacji elektrycznej od przyłączy gminnego oświetlenia ulicznego, wraz ze słupem (7-9m) oraz latarnią LED o rozsyle światła ulicznym (na boki).
Polegamy w założeniach na zadeklarowanych wycenach osób zajmujących się tego typu realizacjami (projekt,wykonanie).
Wskazane lokalizacje ulic mogą ulec zmianie (zwiększeniu, w przypadku pozostałego budżetu, lub redukcji).

Cel projektu zadania

Kompleksowy program budowy lamp ulicznych w Kamionkach ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich mieszkańców wsi. W 2018 r. zamierzamy zrealizować ok. 2000 metrów oświetleń ulic. W przypadku powodzenia projektu w tegorocznym głosowaniu, w kolejnych latach będziemy proponowali inwestycje w oświetlenia kolejnych ulic po to, by doprowadzić w perspektywie kilkuletniej, do zapewnienia lamp w całej wsi i tym samym podnieść jakość życia wszystkich mieszkańców. Skąd pomysł? Kamionki to największa  i wyjątkowo dynamicznie rozwijająca się wieś w gminie Kórnik. Infrastruktura nie nadąża za rozwojem. Mieszkańcy poruszają się po nieoświetlonych ulicach, co powoduje spore poczucie zagrożenia, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym (szybko zapadający zmierzch), oraz w godzinach nocnych (kradzieże, włamania). Program z założenia jest programem wieloletnim - liczymy, że mieszkańcy naszej wsi włączą się w projekt i będą głosować na jego w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i realizacja oświetlenia ok 2000 m ulic należących do gminy200 000 zł

Wskazany przez Wnioskodawce zakres zadania znacznie przekraczał ustalony próg finansowy (260.000 zł).
Po uzgodnieniach z Wnioskodawcą zmniejszono zakres zadania poprzez wykreślenie ulic Akacjowej i Zielnej. Wyniku zmniejszenia zakresu dokonano ponownej wyceny i ustalono:
Budowa linii oświetleniowych o dł. ok. 2.020mb, koszt dokumentacji projektowej 25.000,00zł. umowy przyłączeniowe (enea): 5.000,00zł. budowa 170.000,00zł. łączny koszt 200.000,00zł.
Zakres zadania może ulec jeszcze zmniejszeniu w trakcie realizacji zadania, co będzie ustalane na bieżąco z Wnioskodawcą.
Zadanie przechodzi do dalszego etapu BOGK 2018 tj. do głosowania.