zadanie nr 1

1. Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetball oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie


Lokalizacja

Prusinowo działka nr ewid. 9/3. Działka jest własnością Gminy Kórnik.

Opis zadania

Zadanie polega na zagospodarowaniu działki nr 9/3 w Prusinowie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały zapisane w Planie Odnowy Miejscowości Prusinowo.
Budowa wiaty piknikowej: konstrukcja wolnostojąca, drewniana, ośmiokątna, dach wielospadowy, podłoga z kostki betonowej, obniżone palenisko, powierzchnia około 80-90 m2. Wiata piknikowa na potrzeby spotkań plenerowych.
Budowa siłowni zewnętrznej dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Jednym z urządzeń, które pozwala na trening ogólnorozwojowy całego ciała jest orbitek. Urządzeniem korzystnie wypływającym na funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego, a przy tym poprawia pracę mięśni nóg, brzucha, pleców i klatki piersiowej jest wioślarz. Biegacz aktywizuje dolne partie ciała i również wspomaga utratę tkanki tłuszczowej. Twister potrójny ćwiczy i pomaga zrelaksować mięśnie pasa i pleców, poprawia ruchliwość i giętkość odcinka krzyżowego.
Budowa boiska do streetball: wymiary boiska: 15,0m x 14,0m. Powierzchnia około 210 m2. Nawierzchnia bezpieczna- proponowana nawierzchnia poliuretanowa do boisk wielofunkcyjnych. Wykonane warstwy: zagęszczona podsypka piaskowa - gr. około 100mm, kruszywo łamane (5-40mm)- gr. około 150mm, kruszywo łamane (0-6mm)- gr. około 50mm, warstwa stabilizująca gr. 35mm, warstwa wierzchnia gr. 13mm na bazie żywic poliuretanowych.
Doposażenie placu zabaw: piramida-linarium wysokość min. 3,0m, przejścia gimnastyczne na linach, bocianie gniazdo. Nawierzchnia piaskowa z zachowaniem stref bezpiecznych.
Celem całego projektu jest stworzenie miejsca w Prusinowie do aktywnego wypoczynku i integracji lokalnej społeczności.

Cel projektu zadania

Celem całego projektu jest stworzenie miejsca w Prusinowie do aktywnego wypoczynku i integracji lokalnej społeczności. Obecnie na działce nr 9/3 o powierzchni ponad 1,17 ha w Prusinowie znajduje się tylko plac zabaw składający się z pięciu elementów. Wybudowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zaktywizuje społeczność lokalną, stworzy miejsce aktywnego wypoczynku. Realizacja projektu polega na zagospodarowaniu działki nr 9/3 w Prusinowie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały zapisane w Planie Odnowy Miejscowości Prusinowo. Zadanie obejmuje budowę wiaty piknikowej na potrzeby spotkań plenerowych, budowę siłowni zewnętrznej dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej, budowę boiska do streetball oraz doposażenie placu zabaw. Realizacja projektu ma duże znaczenie dla mieszkańców, którzy od dawna domagają się stworzenia miejsca do aktywnego wypoczynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa wiaty piknikowej z paleniskiem90 000 zł
2Siłownia zewnętrzna 4 elementy16 000 zł
3Budowa boiska do streetball70 000 zł
4Doposażenie placu zabaw 3 elementy w tym piramida - linarium15 000 zł
5Dokumentacja projektowa 9 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt możliwy do realizacji za kwotę 200.000,00zł pod warunkiem zgody zgłaszającego na zmniejszenia zakresu inwestycji w trakcie realizacji inwestycji oraz zależny od decyzji Starostwa Powiatowego (w zakresie mpzp).
Zadanie zostało zweryfikowane pozytywnie i przechodzi do dalszego etapu BOGK tj. do głosowania.