zadanie nr 11

11. Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie


Lokalizacja

Całe Szczodrzykowo i jeden budyek w Runowowie, jest to budynek wielorodzinny mieszczący się przy ulicy Runowo 3. Cała inwestycja będzie sięgałą dróg gminych dla działek wymienionych poniżej:
Runowo nr działki 16/40
Szczodrzykowo nr działki Ogrodowa 20, Leśna 94/1 , droga gminna 27

Opis zadania

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich mieszkańców Szczodrzykowa oraz Szkoły Podstawowej jak również Przedszkola.

Cel projektu zadania

1. Długo oczekiwana realizacja tego zadania przez mieszkańców oraz społeczność szkoły podstawowej i przedszkola w Szczodrzykowie
2. Poprawa stanu naturalnego środowiska, bowiem  w niektórych przypadkach ścieki z tego rejonu odprowadzane są do rur melioracyjnych, które prowadzą do stawów w Runowie a w końcowej fazie wpływają do strugi średzkiej.
3. Znacznie zmniejszą się opłaty za wywóz nieczystości płynnych. Szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych, które mają większe zużycie wody.
4. Wykonanie projektu a następnie realizacja spowoduje możliwość skanalizowania - podłączenia kolejnych wsi tj. Runowa , Pierzchna i Kromolic.

Zadanie zostało zweryfikowane pozytywnie i zakwalifikowane do kolejnego etapu BOGK 2018, tj. do głosowania.