zadanie nr 16

16. AKADEMIA E-SENIORA - kurs komputerowy


Lokalizacja

SP nr 1 w Kórniku, ul. Dworcowa 11
SP nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11
SP w Kamionkach, ul. Mieczewska 36
SP w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21
SP w Radzewie, Radzewo 56
aktualne Gimnazjum w Robakowie, ul. Szkolna 3

Opis zadania

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie 10 lekcji z podstaw obsługi komputera, podstawowych programów i poruszania się w internecie dla osób w wieku 50+. Zajęcia będą prowadzone w szkolnych pracowniach komputerowych w Kórniku, Kamionkach, Radzewie, Robakowie i Szczodrzykowie (6 lokalizacji) przez nauczycieli informatyki. Lekcje odbywać się będą w grupach maksymalnie 15 osobowych (zajęcia zorganizowane dla minimum 5 zgłoszonych osób). Program warsztatów zostanie dostosowany do potrzeb, umiejętności i zainteresowań uczestników. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się obsługiwać sprzęt komputerowy, korzystać z edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do obróbki zdjęć, tworzenia prezentacji multimedialnych itp. Nauczą się także jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się po internecie - jak założyć konto e-mail i jak korzystać z poczty, portali społecznościowych, komunikatorów, zakupów on-line, jak wyszukiwać interesujące informacje itp.
Zajęcia poprzedzone zostaną zatrudnieniem prowadzących zajęcia, wynajmem pomieszczeń, promocją projektu, opracowaniem harmonogramu zajęć, przygotowaniem materiałów szkoleniowych (opracowanie i druk), rekrutacją uczestników.

Grupą docelową są osoby w wieku 50+ z terenu całej gminy. Ponieważ zajęcia odbywać się będą w szkolnych pracowniach komputerowych m.in. w Kamionkach, Radzewie, Robakowie i Szczodrzykowie będą mogli w nich uczestniczyć seniorzy z terenów wiejskich. Oferta zostanie skierowana do osób które chcą poznawać możliwości jakie dają korzystanie z komputera, Internetu i innych nowoczesnych technologii. Program zajęć został przygotowany tak, aby w zajęciach mogły uczestniczyć zarówno osoby, które korzystają już z komputera, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak i osoby, które chcą nauczyć się podstaw obsługi sprzętu, korzystania z programów i poruszania się w sieci.

Celem głównym projektu jest e-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w życiu codziennym przez osoby w wieku 50+ z terenu gminy Kórnik.

Proponowany organ do realizacji zadania

Koordynatorem projektu będzie Stowarzyszenie „Wspaniałą Siódemka”, którego członkowie zajmą się stroną organizacyjną i techniczną zadania m.in. wynajmem pomieszczeń, zaangażowaniem prowadzących, promocją zadania, rekrutacją uczestników itp. Potencjalnymi prowadzącymi warsztaty będą nauczyciele prowadzący zajęcia z informatyki w  szkołach podstawowych z naszej Gminy (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, Szkoła Podstawowa w Kamionkach, Szkoła Podstawowa w Radzewie, Szkoła Podstawowa w Robakowie, Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie). Takie rozwiązanie jest optymalne zarówno dla szkół, które udostępniać będą pomieszczenia i sprzęt, jak i dla szkolących się.

Cel projektu zadania

Osoby starsze coraz chętniej używają komputera i sprawniej poruszają się po sieci. Jednak wielu seniorów nadal nie korzysta z nowoczesnych technologii.Celem projektu jest umożliwienie osobom, które boją się korzystać z komputera lub czują się niepewnie, swobodnego korzystania ze sprzętu i bezpiecznego poruszanie się w sieci. Wielu starszych ludzi korzysta z komputera, lecz często borykają się problemami technicznymi lub mają obawy o bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzią na te problemy są zajęcia z profesjonalistą, który nauczy, podpowie, czy wskaże realne zagrożenia. Pozwoli to seniorom na korzystanie z bankowości elektronicznej, ułatwi korzystanie z informacji dostępnych na stronach urzędów i instytucji, pozwoli znaleźć lekarza, imprezy kulturalne, rozkład jazdy. Uczestnicy warsztatów będą mogli dowiedzieć się jak korzystać z pakietu biurowego, jak robić zakupy on-lina, jak korzystać z Facebooka i komunikatora. Internet znacznie ułatwi im życie codzienne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie prowadzących: 10 godzin x 6 x 80zł/h4 800 zł
2wynajem pracowni komputerowych 10 godzin x 6 x 30zł1 800 zł
3organizacja i koordynowanie warsztatów1 000 zł
4materiały biurowe - promocja warsztatów, rekrutacja, materiały szkoleniowe900 zł
Łącznie: 8 500 zł

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do dalszego etapu BOGK 2018 tj. do głosowania

Załączniki