2 Plac zabaw , siłownia pod chmurką oraz pomieszczenie socjalne-gospodarcze

Koszt po weryfikacji: 122 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

3 Siłownia Zewnętrzna na Polanie Piknikowej w Skrzynkach

Koszt po weryfikacji: 52 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

4 Rozświetlone Kamionki

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

5 Plac zabaw i siłownia pod chmurką przy Placu Jesionowym w Bninie

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Po wykonaniu prac porządkowych pozostaje zamontowanie elementów siłowni i placu zabaw

6 Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie wraz z odwodnieniem placu. W ramach tego zadania wykonanie remontu chodnika, lewej strony ulicy Kościelnej od nr 9 do nr 11( tj.około 50 mb).

7 Bezpieczna szkoła w Radzewie. Ogrodzenie terenu i monitoring boiska.

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

8 Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

9 Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR w Kórniku

Koszt po weryfikacji: 93 400 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie to zakup i montaż szatni kontenerowych. Grupą docelową są dzieci i młodzież z naszej gminy trenująca piłkę nożną. Celem pierwszej części zadania jest poprawa warunków trenowania i rozgrywania meczy na terenie OSiR przy ulicy Leśnej 6. Konieczny jest zakup modułu kontenerowego z przeznaczeniem na dwie szatnie z toaletami i prysznicami. Ich zainstalowanie oraz podłączenie mediów.

11 Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

12 Plenerowa siłownia we wsi Konarskie

Koszt po weryfikacji: 27 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

13 Budowa placu zabaw dla dzieci w Czołowie

Koszt po weryfikacji: 48 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

14 AKADEMIA PRZYGODY SENIORA

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących uczestnikami prowadzonymi przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka w ramach projektu Akademia Seniora. Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności spo

15 AKADEMIA ZDROWIA I RADOŚCI DLA SENIORA

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Gimnastyka dla seniorów to sposób na poprawienie kondycji ruchowej, a co za tym idzie – uzyskanie większej sprawności w wykonywaniu codziennych zajęć i uchronienie się przed urazami. Zajęcia jakie proponujemy mają charakter profilaktyki. Zajęcia mają również na celu zorganizowanie czasu wolnego osobom nie będącym aktywnym zawodowo.

16 AKADEMIA E-SENIORA - kurs komputerowy

Koszt po weryfikacji: 8 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

17 Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie

Koszt po weryfikacji: 18 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez plenerowe pokazy filmowe. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, które wyświetlane będą popołudniami i/lub wieczorami w okresie letnim naprzemiennie w różnych sołectwach na terenie Gminy Kórn

18 Rowerowa Gmina 2018

Koszt po weryfikacji: 9 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

19 Kanalizacja sanitarna na ulicy Kasztanowej

Koszt po weryfikacji: 380 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

×