Wybrany do realizacji

1 Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetball oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Plac zabaw , siłownia pod chmurką oraz pomieszczenie socjalne-gospodarcze

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 122 500 zł

Wybrany do głosowania

3 Siłownia Zewnętrzna na Polanie Piknikowej w Skrzynkach

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 52 500 zł

Wybrany do realizacji

4 Rozświetlone Kamionki

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Plac zabaw i siłownia pod chmurką przy Placu Jesionowym w Bninie

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Po wykonaniu prac porządkowych pozostaje zamontowanie elementów siłowni i placu zabaw

Wybrany do głosowania

6 Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie wraz z odwodnieniem placu. W ramach ... więcej »

Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie wraz z odwodnieniem placu. W ramach tego zadania wykonanie remontu chodnika, lewej strony ulicy Kościelnej od nr 9 do nr 11( tj.około 50 mb).

Wybrany do głosowania

7 Bezpieczna szkoła w Radzewie. Ogrodzenie terenu i monitoring boiska.

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR w Kórniku

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 93 400 zł

Zadanie to zakup i montaż szatni kontenerowych. Grupą docelową są dzieci i młodzież z naszej gminy trenująca piłkę nożną. Celem pierwszej części zadania jest poprawa waru... więcej »

Zadanie to zakup i montaż szatni kontenerowych. Grupą docelową są dzieci i młodzież z naszej gminy trenująca piłkę nożną. Celem pierwszej części zadania jest poprawa warunków trenowania i rozgrywania meczy na terenie OSiR przy ulicy Leśnej 6. Konieczny jest zakup modułu kontenerowego z przeznaczeniem na dwie szatnie z toaletami i prysznicami. Ich zainstalowanie oraz podłączenie mediów.

Wybrany do głosowania

10 Borówiecki Park Rekreacji - plac zabaw i miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Plenerowa siłownia we wsi Konarskie

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 27 000 zł

Wybrany do głosowania

13 Budowa placu zabaw dla dzieci w Czołowie

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 48 500 zł

Wybrany do realizacji

14 AKADEMIA PRZYGODY SENIORA

Rodzaj: inne

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących ucze... więcej »

Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+ będących uczestnikami prowadzonymi przez stowarzyszenie Wspaniała Siódemka w ramach projektu Akademia Seniora. Wycieczka ma na celu nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Zakładamy, że tylko zrównoważony dostęp do aktywności spo

Wybrany do głosowania

15 AKADEMIA ZDROWIA I RADOŚCI DLA SENIORA

Rodzaj: inne

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Gimnastyka dla seniorów to sposób na poprawienie kondycji ruchowej, a co za tym idzie – uzyskanie większej sprawności w wykonywaniu codziennych zajęć i uchronienie się pr... więcej »

Gimnastyka dla seniorów to sposób na poprawienie kondycji ruchowej, a co za tym idzie – uzyskanie większej sprawności w wykonywaniu codziennych zajęć i uchronienie się przed urazami. Zajęcia jakie proponujemy mają charakter profilaktyki. Zajęcia mają również na celu zorganizowanie czasu wolnego osobom nie będącym aktywnym zawodowo.

Wybrany do realizacji

16 AKADEMIA E-SENIORA - kurs komputerowy

Rodzaj: inne

Koszt po weryfikacji: 8 500 zł

Wybrany do realizacji

17 Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie

Rodzaj: inne

Koszt po weryfikacji: 18 000 zł

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez plenerowe pokazy filmowe. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego,... więcej »

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez plenerowe pokazy filmowe. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, które wyświetlane będą popołudniami i/lub wieczorami w okresie letnim naprzemiennie w różnych sołectwach na terenie Gminy Kórn

Wybrany do realizacji

18 Rowerowa Gmina 2018

Rodzaj: inne

Koszt po weryfikacji: 9 800 zł

Odrzucony merytorycznie

19 Kanalizacja sanitarna na ulicy Kasztanowej

Rodzaj: inwestycyjno-remontowe

Koszt po weryfikacji: 380 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt