Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką

Koszt: 310 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego

Koszt: 300 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie

Koszt: 270 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)

Koszt: 30 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości

Szacunkowy koszt: 23 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Sołectwie Robakowo-Wieś

Koszt: 30 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Trochę radości w szarej rzeczywistości warsztaty dla dzieci

Koszt: 4 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie tożsamości i wyjątkowości Kamionek

Koszt: 30 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw małych strażaków

Koszt: 200 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku

Koszt: 200 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Sensoryczny plac zabaw "Jedynka"

Koszt: 250 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Kamionki - WYŚWIETLACZ - Radarowa Kontrola Prędkości - Poprawa Bezpieczeństwa - SOLARNY !!!

Koszt: 20 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości

Koszt: 20 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci

Szacunkowy koszt: 4 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Ławeczka Seniora

Koszt: 3 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek

Koszt: 250 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie

Koszt: 250 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa

Koszt: 144 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Kórnik - gminą ludzi aktywnych

Koszt: 19 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Defibrylator AED Ratuje Życie - Kamionki

Koszt: 9 925,50 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik

Koszt: 17 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Info 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+.- II stopień

Koszt: 8 750 zł

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetball oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Rozświetlone Kamionki

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

AKADEMIA PRZYGODY SENIORA

Koszt: 4 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

AKADEMIA E-SENIORA - kurs komputerowy

Koszt: 8 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Objazdowe letnie kino plenerowe w Twoim sołectwie

Koszt: 18 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Rowerowa Gmina 2018

Koszt: 9 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Poprzedni projekt
Następny projekt