Witamy w systemie głosowania!

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Kórnik. 

 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

 • Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy– jeden na zadanie "Małe" i (lub) jeden na zadanie z kategorii „Duże”.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

 • W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy załączyć odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.

 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 

 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 

 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie czterech głosów.

 • Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 13 czerwca do 30 września 2022 r.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać jedną propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.

Krok 1 z 3: Wybór zadania

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadanie małe

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz zadanie duże

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wpisz datę urodzenia
Wybierz miejscowość
Wpisz numer budynku
Wpisz kod pocztowy

Uwaga! W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Pobierz szablon zgody rodzica/opiekuna

Załącz plik ze zgodą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy za pośrednictwem adresu  e - mail: abi@umig.kornik.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 8170 411 wew. 672.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Zakres danych tj. adres e-mail, numer telefonu, wykorzystane będą wyłącznie dla potrzeb realizacji zgłoszenia wydarzenia.
 • Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Administratora: kornik@kornik.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w  celu wskazanych w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie prowadzącej nadzór nad stroną internetową gminy tj. Nexus Interactive  s.c.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 • Dane osobowe  będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu przesłania danych, lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
 • Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.


Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
11

Trochę radości w szarej rzeczywistości- kreatywne warsztaty dla dzieci

Koszt: 6 000 zł
12

ŚLADEM ROBACZKA - bieg na orientację w Robakowie

Koszt: 29 000 zł
13

Cyfrowe Archiwum Społeczne - Kamionki, Koninko, Szczytniki.

Koszt: 12 120 zł
1

Bezpieczny i Nowoczesny Teren Rekreacyjny w Błażejewie

Koszt: 250 000 zł
2

Polana Piknikowa z Wigwamem w Żernikach

Koszt: 400 000 zł
3

Miasteczko Ruchu Drogowego w Mościenicy

Koszt: 400 000 zł
4

Śnieg co roku w Robakowie!

Koszt: 400 000 zł
5

Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych. Niski tor linowy.

Koszt: 286 000 zł
6

A my jeździmy, a my skaczemy !!! Ten Pumptrack nie jest robiony dla ściemy!!! Czmoń

Koszt: 400 000 zł
7

Tężnia solankowa - zdrowie i ekologia w Kórniku

Koszt: 400 000 zł
8

Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne w Szczodrzykowie

Koszt: 400 000 zł
9

CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - sąsiedzka przystań relaksu (ścieżka edukacyjna, ogród deszczowy, siłownia plenerowa, łąka kwietna, szachy plenerowe)

Koszt: 400 000 zł
10

Wybieg dla psów - Kamionki

Koszt: 160 000 zł

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko cztery kody na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni projekt
Następny projekt