Witamy w systemie głosowania!

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Kórnik, który na dzień rozpoczęcia głosowania, ukończył 16 lat, jest na stałe zameldowany na terenie gminy lub wpisany do rejestru wyborców.

 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

 • Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na zadanie "Małe" i jeden na zadanie z kategorii „Duże”.

 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego.

 • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać jedną propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.

Wstecz

Krok 1 z 2: Wybór zadania

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz zadanie małe

Wybrałeś 1 z 1 zadań

Wybierz zadanie duże

Wybrałeś 1 z 1 zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego kornik.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik z siedzibą w Kórniku przy Placu Niepodległości 1, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - abi@umig.kornik.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
W trakcie korzystania z serwisu kornik.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu kornik.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i  nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie kornik.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, przenoszenia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
 5. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 7. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 8. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 9. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości na podstawie umowy korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów. Dalsze powierzenie przetwarzania danych przez MediaPark może nastąpić tylko spółce home.pl S.A. i tylko w zakresie zapewnienia infrastruktury serwerowej wyłącznie w celu realizacji na rzecz Administratora Danych Osobowych usług polegających na udostępnieniu rozwiązania informatycznego pn. „System zarządzania budżetem obywatelskim” służącego do obsługi Budżetu Obywatelskiego. Przekazanie odbywa się pod warunkiem zapewnia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych.
 10. Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 11. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim. Dane osobowe nie są profilowane.
 12. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Strona internetowa kornik.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 14. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 15. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 16. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 17. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Miasta i Gminy Kórnik lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 18. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w  naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 19. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wniesienia sprzeciwu do Administratora Danych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email abi@umig.kornik.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 20. W przypadku, o którym mowa powyżej możecie Państwo złożyć także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
13
Kórnik - gminą ludzi aktywnych
Promocja aktywnego trybu życia wraz z integracją mieszkańców gminy Kórnik poprzez organizację całodziennych imprez obejmujących rajdy rowerowe oraz rajdy nordic walking, w połączeniu z zabawą integracyjną dla dzieci oraz konkursami z nagrodami związanymi z aktywnością fizyczną.
19 000 zł
Wybierz
14
Defibrylator AED Ratuje Życie - Kamionki
Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) to główna przyczyna śmierci w Europie. W Polsce rocznie umiera z tego powodu około 40.000 osób, a przeżywalność wynosi jedynie 2–3 %. Wykonanie defibrylacji w ciągu kilku pierwszych minut od wystąpienia NZK zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%. Miejmy defibrylator pod ręką, niech zawiśnie na jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach.
9 925,50 zł
Wybierz
15
Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik
Objazdowe letnie kino plenerowe to zadanie, które zakłada realizację cyklu letnich, plenerowych pokazów filmowych w różnych miejscowościach gminy. Kulturalna rozrywka na świeżym powietrzu? Ależ tak! Wakacje to okres, w którym często myślimy nad ciekawym sposobem zagospodarowania długiego wieczoru. Letnie kino plenerowe to idealne rozwiązanie!
17 000 zł
Wybierz
16
Aktywny Senior 2019 - "Piękna Polska" - wycieczka krajoznawcza.
Celem zadania jest aktywizacja seniorów z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu wycieczki dwudniowej dla osób 60+
9 000 zł
Wybierz
17
Grzybobranie 2019 - wyjazd integracyjny dla seniorów
Wyjazd integracyjny seniorów z gminy Kórnik na grzybobranie. Celem wydarzenia jest integracja seniorów z gminy Kórnik. Zadanie polega na jednodniowym wyjeździe do lasu w okolice Piły lub Międzyrzecza na grzybobranie.
1 999 zł
Wybierz
18
Tradycyjne tańce polskie w teorii i praktyce - cykl warsztatów z tańca i potańcówki w Strażnicy OSP Kórnik oraz w świetlicach wiejskich w Czmoniu i w Kamionkach
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami wirowych tańców tradycyjnych Wielkopolski, tj. wiwat, polka czy oberek. Nie zabraknie również zabaw tanecznych, np. krzyżak czy klepok. Celem zajęć jest integracja grup wiekowych: zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów. Miejsca, w których odbędą się warsztaty sprzyjają pogłębianiu umiejętności tanecznych.
15 500 zł
Wybierz
19
Kurs tańca bollywood dla mieszkanców gminy Kórnik w wieku 50 +
Bollywood to nadal jeden z najbardziej radosnych i ekspresyjnych tańców filmowych na świecie. Chcemy zachęcić uczestników do alternatywnej formy ruchu. W zajęciach mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 50 lat. Zajęcia będą raz w tygodniu do wyboru do południa lub popołudniu. Z pewnością będzie wyjątkowa muzyka i atmosfera, a jak znajdą się odważni mężczyźni to i mnóstwo śmiechu i zabawy.
3 600 zł
Wybierz
20
Sportowa Gmina (Borówiec, Dachowa, Kamionki, Koninko, Kórnik, Mościenica, Robakowo, Skrzynki, Szczytniki)
Profesjonalnie zorganizowane biegi przełajowe na dystansie 5 i 10 km. dla dorosłych oraz biegi dla dzieci. Stworzona zostanie wioska sportowa, zapewnione zostaną: posiłek regeneracyjny, nagrody, koszulki z nazwą biegu, rozgrzewka i imprezy towarzyszące.
19 000 zł
Wybierz
21
Info 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+.- II stopień
10 praktycznych lekcji z podstaw podstawowych programów i poruszania się w internecie - utrwalających wiedzę i umiejętności dotychczas zdobyte oraz poszerzonej o nowe zagadnienia.. Grupą docelową są osoby w wieku 50+ z terenu całej gminy. Zajęcia będą prowadzone w szkolnych pracowniach komputerowych (6 lokalizacji) dla grup 5-12 osobowych.
8 750 zł
Wybierz
1
Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy w Czołowie
Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska. Dzięki aktualnym aktom prawnym (Ust. z 20 lut 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [Dz. U. 2015 poz. 478 z późn.zm.]), każdy może może stać się producentem energii elektrycznej. BĄDŹMY PIERWSI, WYPRZEDŹMY INNYCH!
120 000 zł
Wybierz
2
Bezpieczne drogi w Kórniku i Bninie - inteligentna sygnalizacja świetlna na przejściu oraz zmiana organizacji ruchu na drogach
Celem zadania jest ograniczenie wypadkowości oraz poprawienie bezpieczeństwa na drogach w Kórniku, Bninie i Biernatkach. Zadanie przewiduje przeprowadzenie analizy poziomu bezpieczeństwa oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Realizacja zadania ma na celu ograniczenie prędkości pojazdów.
70 000 zł
Wybierz
3
Plaża miejska w Bninie nad jeziorem Kórnickim
Stawiamy krok naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dlatego pragniemy stworzyć miejsce do bezpiecznego plażowania i wypoczynku. Będzie to kąpielisko przyjazne całym rodzinom, seniorom i młodzieży. Warto wykorzystać walory gminnej przyrody i dostępność jeziora Kórnickiego od strony Bnina, któremu przyda się plaża, ponieważ obecnie takiego miejsca nie ma.
250 000 zł
Wybierz
4
Sprawnościowy plac zabaw w Szczytnikach
Rozbudowa miejsca sportu i rekreacji w Szczytnikach - doposażenie w sprzęt sportowo - sprawnościowy oraz zabawowy dla dzieci.
60 000 zł
Wybierz
5
Borówiecki Park Rekreacji - miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku (plac zabaw, tor rowerowy, siłownia plenerowa, stoły do gier)
Borówiecki Park Rekreacji zakłada utworzenie: nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych dzieci, z dużym urządzeniem wielofunkcyjnym, huśtawkami, piaskownicą, ławkami i koszami na śmieci, tyrolką (zjazdem linowym), jak również tor rowerowy/rolkowy - pump track - dedykowany starszym dzieciom i młodzieży oraz siłownię pod chmurką, stoły do ping ponga i grania w szachy
250 000 zł
Wybierz
6
Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek
Kamionki to największa i dynamicznie rozwijająca się wieś w gminie Kórnik. W ubiegłym roku udało nam się dzięki głosowaniu mieszkańców wygrać Budżet Obywatelski i w tym roku kilka ulic zostanie dzięki temu oświetlonych. Dlatego zgodnie z wolą mieszkańców kontynuujemy projekt ROZŚWIETLONE KAMIONKI! Kolejne ulice czekają na Twój głos, bądź dobrym sąsiadem! Magdalena Kosakowska, Sołtyska Kamionek
250 000 zł
Wybierz
7
Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Szczytnik
Prewencyjne radary instalowane są w większości krajów europejskich, stosowane jako skuteczne narzędzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Wyświetlenie aktualnej prędkości oraz ukazanie się rzucającego się w oczy napisu „ZWOLNIJ” ma działanie psychologiczne, kierowca zdecydowanie częściej zwalnia i jedzie ostrożniej.
35 000 zł
Wybierz
8
Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie
Zadanie polega na przygotowaniu miejsc parkingowych poprzez wyłożenie kostką brukową placu przed kaplicą na ulicy Kościelnej w Bninie (ok. 350 m2) wraz z odwodnieniem placu. W ramach tego samego zadania wykonanie remontu chodnika, lewej strony ulicy Kościelnej od nr 9 do nr 11( tj.około 80 mb).
250 000 zł
Wybierz
9
Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy szkole w Radzewie
Zadanie polega na zamontowaniu kilku nowych przyrządów na placu zabaw przy szkole w Radzewie. Ma to na celu uatrakcyjnienie spędzania czasu w tym miejscu przez dzieci.
26 000 zł
Wybierz
10
Senior 2019 - dostosowanie tablic pod względem rozmiaru i formatu z rozkładem jazdy na przystankach do potrzeb seniorów
Zadanie polega na dostosowaniu tablic pod względem rozmiaru i formatu z rozkładem jazdy na przystankach do potrzeb seniorów. Rozkłady jazdy mają małe cyfry i litery oraz są zawieszone wysoko. Chcemy usunąć te bariery.
25 000 zł
Wybierz
11
Ogólnodostępne Defibrylatory AED - Ratują Życie - 10 sztuk: Kórnik, Bnin, Kamionki, Borówiec, Szczytniki, Dachowa, Robakowo, Szczodrzykowo, Radzewo, Czmoń
Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) to główna przyczyna śmierci w Europie. W Polsce rocznie umiera z tego powodu około 40.000 osób, a przeżywalność wynosi jedynie 2–3 %. Wykonanie defibrylacji w ciągu kilku pierwszych minut od wystąpienia NZK zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%. Jednak, co w sytuacji, kiedy Zespół Ratownictwa Medycznego potrzebuje więcej czasu na dotarcie do miejsca zdarzenia?
118 000 zł
Wybierz
12
Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa
Budowa boiska piłkarskiego, wraz z oświetleniem. Boisko pozwoli mieszkańcom Dachowy i okolic na aktywne spędzanie czasu, uprawianie sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia. Boisko będzie mogło służyć również do organizowania imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Obecnie w naszej miejscowości nie ma takiego miejsca na wspólne spotkania i  organizowanie dużych imprez.
144 000 zł
Wybierz

Brak zadań

×