Weź udział w konkursie „Aktywnie decydujmy razem”

Poniedziałek, 16 września 2019

Regulamin Konkursu Sołectw i Miasta Kórnik przy głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Kornik  pod nazwą „Aktywnie decydujmy razem”

 

§1

Organizator i uczestnicy

1. Organizatorem konkursu „Aktywnie decydujmy razem” zwanym dalej w regulaminie „konkursem” jest Miasto i Gmina Kórnik.

2. Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

3. Uczestnikami konkursu są sołectwa oraz Miasto Kórnik, zgodnie z poniższym podziałem:

- Biernatki,

- Błażejewko,

- Błażejewo,

- Borówiec,

- Borówiec Nowy,

- Czmoniec,

- Czmoń,

- Czołowo,

- Dachowa,

- Dębiec,

- Dziećmierowo,

- Gądki,

- Kamionki Północne,

- Kamionki Przy Lesie,

- Kamionki Stare,

- Konarskie,

- Koninko,

- Kromolice,

- Mościenica,

- Pierzchno,

- Prusinowo,

- Radzewo,

- Robakowo-Osiedle,

- Robakowo-Wieś,

- Runowo,

- Skrzynki,

- Szczodrzykowo,

- Szczytniki,

- Żerniki,

- Kórnik (ulice: 20 Października, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Aleja Flensa, Aleksandra Fredry, Antoniego Wróblewskiego, Błonie, Bolesława Leśmiana, Bóźnicza, Czereśniowa, Dworcowa, Działyńskich, Edwarda Pohla, Harcerska, Hugo Kołłątaja, Jana Kantego, Jana Matejki, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Kolegiacka, Ks. Tadeusza Jabłońskiego, Kuśnierska, Krótka, Leśna, Mikołaja Reja, Młyńska, Modrzewiowa, Osiedle Ignacego Krasickiego, Osiedle Stefana Białoboka, Patriotów, Parkowa, Plac Browarowy, Plac Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp., Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, prof. Stanisława Bodniaka, Prof. Zbigniewa Steckiego, Prowent, Stanisława Staszica, Stanisława Woźniaka, Stanisława Wyspiańskiego, Stodolna, Strzelecka, Stefana Weymana, Szkolna, Szarych Szeregów, Średzka, Św. Floriana, Teofili Potulickiej, Wiatraczna, Władysława Zamoyskiego, Zaułek, Wiklinowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zygmunta Celichowskiego),

- Kórnik-Bnin (ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Czołowska, Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska, Hipolita Trąmpczyńskiego, Jagodowa, Jeziorna, Jakuba Krauthofera, Julii Molińskiej-Woykowskiej, Jodłowa, Jana Wójkiewicza, Kalinowa, Kasztelana Jarosta, Kazimierza Fludry, Ks. Pawła Steinmetza, Księdza Szczepana Janasika, Ks. Romualda Żurowskiego, Kanałowa, Konarska, Kościelna, Lipowa, Lisia, Ładna, Melchiora Grześkowiaka, Michała Wieruszowskiego, Piaskowa, Piękna, Plac Jesionowy, Plenerowa, Radosna, Rynek, Sarnia, Szeroka, Sosnowa, Stanisława Michałowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Śremska, Świerkowa, Topolowa, Wojciecha Droździka, Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wincentego Witosa, Zwierzyniecka, Żwirowa).

 

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców poszczególnych sołectw i Miasta Kórnik zgodnie z podziałem określonym w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu do aktywnego głosowania w budżecie Obywatelskim Gminy Kórnik 2020 (zwanym dalej w regulaminie BOGK 2020) oraz promowanie najliczniej uczestniczących w tym głosowaniu lokalnych społeczności z terenu Miasta i Gminy Kórnik.

§3

Czas trwania konkursu

Konkurs przeprowadzony jest równolegle z głosowaniem BOGK 2020, w okresie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

§4

Przebieg i zasady konkursu

1. Organizator określi liczbę mieszkańców każdego z uczestników zameldowanych
i wpisanych do rejestru wyborców na dzień rozpoczęcia głosowania w BOGK 2020 (A).

2. Po zakończeniu głosowania w BOGK 2020 zostanie zliczona ilość osób, które oddały ważny głos w BOGK 2020, zamieszkałych na terenie Uczestnika (B).

3. Dla każdego Uczestnika obliczona zostanie liczba C=(Bx100)/A, gdzie A to liczba mieszkańców każdego z Uczestników zameldowanych i wpisanych do rejestru wyborców na dzień rozpoczęcia głosowania w BOGK 2020, natomiast B to ilość osób, które oddały ważny głos w BOGK 2020, zamieszkałych na terenie Uczestnika.

4. Organizator opracuje ranking, w którym o kolejności miejsc decydować będzie wielkość liczby C, przy czym miejsce pierwsze w rankingu przypadnie Uczestnikowi z największą liczbą C, a dalej ranking uporządkowany będzie w stosunku malejącym. W przypadku równych liczb dla dwóch Uczestników o kolejności decyduje losowanie, które przeprowadzi Organizator.

§5

Komisja konkursowa

Przeprowadzeniem konkursu i ustaleniem jego wyników w imieniu Organizatora zajmie się komisja konkursowa w składzie:

- Iwona Pawłowicz – Napieralska,

- Łukasz Grzegorowski,

- Bartosz Przybylski.

§6

 Nagrody

1. Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy znajdą się na czterech pierwszych pozycjach rankingu. Otrzymają oni możliwość wydatkowania w 2020 roku kwot do:

- 2.000,00 PLN za 1 miejsce,

- 1.500, 00 PLN za 2 miejsce,

- 1.000,00 PLN za 3 miejsce,

- 500,00 PLN za 4 miejsce.

2. O wydatkowaniu wyżej wymienionych kwot zadecydują:

-  poszczególne sołectwa,

- w przypadku Miasta Kórnik z podziałem na Kórnik i Kórnik - Bnin radni Rady Miasta
i Gminy Kórnik, wybrani w wyborach samorządowych w 2018 roku z okręgów odpowiadających swoim zasięgiem Kórnikowi lub Kórnikowi-Bnin

§7

Publikacja wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Kornik  i stronach internetowych BOGK 2020

 

Powrót